GMG

При определяне на обществена поръчка, МТСП предизвика недоумение, възлагайки я на кандидат с 50% по-висока предложена цена и с недостатъчен опит в изработка на аудио визуални продукти.

 

На вниманието на обществеността
Министъра на МТСП
Главния секретар на МТСП
Главния директор на ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти“

 

Скандален избор на изпълнител

Обществена поръчка с предмет „Изработка на аудио-визуални клипове и филми за популяризиране на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за 500 000 лева в МТСП предизвика недоумение с Решение № 5/17.11.2016 на Комисията на МТСП, която отхвърли кандидата обединение Глобус Медия Груп, с бранд Травъл ТВ, получил най-висока оценка на техническото си предложение и творческа разработка и дал с 50% по-ниска цена от избраника на Комисията. Невероятно, но факт: МТСП счита за икономически най-изгодна офертата на участник с по-ниска оценка на техническото му задание и с 50% по-висока цена при условията на икономически най-изгодна оферта.

Липсва публичност и прозрачност: не на откритото отваряне на ценовите оферти, а по-късно, на закрито заседание, Комисията констатира нередност: върху ценовата оферта на най-добрия кандидат липсвал подписа на представляващия обединението, имало само печат при формален преглед на ценовата му оферта.  По време на публичното отваряне на офертите няма констатации за нередности, въпреки че  4 – ма човека са подписали двете страници на офертата /комисия и конкуренти/ и не са забелязали такава. Комисията решава на закрито заседание: Обединение Глобус Медия Груп няма подадена Ценова оферта., поради което е отхвърлено от състезанието.  Няма комуникация, няма въпроси, въпреки че представляващият отхвърления участник лично присъства на всички процедури, включително и на отварянето на ценовите оферти и върху ценовата оферта на неговото обединение стоят подписите на няколко човека и едва ли е в позиция да манипулира и/или променя цифровата същност на офертата си, обявена пред конкурентни участници, комисия и представляващия обединението.

Отхвърленият кандидат Глобус Медия груп с бранд Травъл ТВ освен, че е дал икономически най-изгодната оферта е и доказан продуцент на безброй документални филми, автор поредицата Национален видео каталог Това е България, автор на над 200 документални филма включително и за МТСП /над 5 филма за различни политики на ЕС и МТСП/.

Питаме се как избраникът на комисията обединение Пет от пет ДЗЗД, освен с недостатъчно добрата си творческа разработка и с 50% по-висока предложена цена  и с недостатъчния си опит в изработка на аудио визуални продукти и с нито един изпълнен значим проект в областта на поръчката ще изпълни качествено същата?

И как българското МТСП спазва и прилага чл. 1 от ЗОП който гласи: „Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение.

 

Изискваме намеса на съответните органи на Република България, както и европейските институции за пълна ревизия на резултатите от работата на комисията с цел избягване на корупционни практики.

 

Пълен набор от представени документи от страна на Глобус Медия Груп: http://profile.mlsp.government.bg/b84744434430f849da89d3621db4390d

За автора - ventzi

Няма коментари

Оставете коментар

You must be logged in to post a comment.