С удовлетворение и радост бе открит обект по проект  “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник“ на частта  към услугата „Реконструкция на водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Радомир“.

 Експлоатацията на обекта стартира с официална церемония на 11.12.2023 г

На церемонията се изказаха г-н Благовест Рагев, Зам. Управител на ВИК Перник, а също г-н Илия Илиев, Представител на фирмата изпълнител на проекта.

На събитието присъстваха медии, представители на браншови организации, граждани и изпълнители на строителните дейности.

Над  17 876 човека от агломерации Перник и Радомир вече ще се възползват от подобрението на услугите, предоставяни от ВИК Перник.

Чрез изграждането на тласкателя и новата помпена станция свързаността достигна съответно 99,4% и 99,6% за двете агломерации. С цел постигане на съответствие с Директивата за отпадъчни води, се изградиха съоръжения за пречистване на азот и фосфор.

Проектът е на обща стойност 100 899 303,08 лева, от които:

  • 64 246 981,30 лв. – Европейско финансиране
  • 11 337 702, 58 лв. – Национално съфинансиране
  • 8 501 069,69 лв. – Собствен принос на ВИК Перник и
  • 16 813 549,51 лв. – Недопустими разходи

Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

 

 

За автора - silviya

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.