На 14.01.2021 г. кметът на община „Марица“ Димитър Иванов ще открие с официална церемония новоизградената компостираща инсталация в с. Ясно поле, местност „Чарлъшки ливади“, изградена по проект: „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими Вижте още»