“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД“  започва изграждане на ВиК инфраструктура   На 17 септември 2021г., от 11:00 часа в ресторант „Нептун“, град Видин ще се проведе начална пресконференция във връзка с изпълнението на проект № BG16M1OP002-1.016-0006-C03 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД. Общата стойност на Вижте още»