“Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД, гр. ” реализира проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД Продължава успешната работа по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД. ВиК Видин проведе начална пресконференция по проект „Изграждане на Вижте още»