ПРОЕКТЪТ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК – ВИДИН” ЕООД ЩЕ ПОДОБРИ КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА РЕГИОНА   Интервю с инж. Илко Илиев, Управител на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, гр. Видин Журналист: Силвия Чалъкова   „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, гр. Видин изпълнява ключов за Вижте още»