“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК ПРОДЪЛЖАВА УСПЕШНО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ДРУЖЕСТВОТО ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014- 2020, № ОТ ИСУН BG16M1OP002-1.016-0004-C03 ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ Вижте още»

  ПРОДЪЛЖАВА УСПЕШНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК”   Днес, 26.01.2023 г., в град Радомир в кв. Върба на централния площад, ул. Априлско въстание, се състоя официална церемония по откриване на пореден обект по проект “ на ВиК инфраструктура на обособената територия Вижте още»

На 30.01.2023 г. от 13.00 часа  ще се проведе пресконференция  по Проект: „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Кохезионен фонд по приоритетна ос 1 „Води“, Процедурата за подбор на проекти № BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“. Социално икономически цели Вижте още»

ВИК ПЕРНИК Е БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК” Проектът се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 –2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Срок на изпълнение на проекта е 54 месеца. Стойността на проекта Вижте още»

НАБИРА СКОРОСТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ  „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД     ПРЕЗ 2023 ГОДИНА ЗАПОЧВА АКТИВНО СТРОИТЕЛСТВО ПО ПРОЕКТА   Ключовият инвестиционен проект за „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин  се реализира успешно. Проектът е на Вижте още»

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД ПРЕДОСТАВЯ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД   Продължава работата на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, гр. Видин по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Вижте още»

         Община Пловдив реализира успешно „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Кохезионен фонд по приоритетна ос 1 „Води“, Процедурата за подбор на проекти № BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти”.         Продължава работата по реконструкцията, модернизацията и изграждането на пречиствателната Вижте още»

         Община Пловдив реализира успешно „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Кохезионен фонд по приоритетна ос 1 „Води“, Процедурата за подбор на проекти № BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти”.  Продължава работата по реконструкцията, модернизацията и изграждането на пречиствателната станция Вижте още»

ВиК ПЕРНИК РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК” На 07.07. 2022 г. в град Радомир се проведе церемония „Първа копка“ по проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник” за Обособена позиция №2 „Реконструкция на водопроводната мрежа Вижте още»

ВИК ПЕРНИК Е БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК” Стойността на проекта е 100 899 303.08 лв. Собственото финансиране е в размер на 25 314 619.20 лв., а безвъзмездната финансова помощ е в размер на 75 584 683,88 лв. На 07.07.2022 г. от Вижте още»