Национален видеокаталог „Това е България“ е съчетание на красивото в природата, културата и историята на България, а също позитивното в българската душа и традиции. „Това е България“ е най-богатият видеокаталог, правен в България. Подходящ подарък както за нашите деца, за институции, които да представят богатството на България, така и за скъпи гости от чужбина, които Вижте още»

        За любителите на пътешествията и туризма от 29.11.2023 г. започват нови епизоди на рубриката „Пътешественици с камера“по телевизия Травъл ТВ.   За приятелите на пътешествията, България и непознатите кътчета по света, за авантюристите, туристите, пътешествениците по душа, пътуващите по работа, мечтаещите да пътувате много – всички Вие, които в красотата на Вижте още»

  Ключовият инвестиционен проект за „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД, гр. Видин,  се реализира успешно в последните месеци на територията на областта. Той се състои от изпълнението на два обекта с изключително голямо значение за Област Видин. ОБЕКТ 1 е „Частична реконструкция на канализационен колектор Вижте още»

Предстои премиерата на уникален филм за Черно море, какъвто не е правен никога до сега в България. Продукцията е снимана в периода 2022 – 2023 г. и представя за първи път в цялост подводния свят на българското Черноморие. Ще видите най-важните акценти от научното проучване и картиране на подводните ни богатства, с акцент върху местообитанията, Вижте още»

За 10-ти пореден път екипът събира млади хора от цялата страна, а този път са подготвили и едно по-специално провеждане – не един, а цели два уикенда, посветени на младежката работа и неформалното образование. Във всяко свое пролетно и есенно издание форматът има тематична насоченост, свързана с развиване на различни умения у младите хора. В юбилейното Вижте още»

Първите дни на есента се превърнаха в празненство за младежката общност и всички жители и гости на малките населени места. Проведоха се образователни работилници, свързани с изкуство, креативност, доброволчество, лидерство, работа в екип. Бе реализирана и първата част от младежката инициатива „Лидери без титла“, която цели провеждането на образователни активности с младежи от град Пловдив Вижте още»

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, финансиран по процедура BG161M1OP002-1.016 – Изграждане на ВиК инфраструктура, по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г   На  10.08.2023 г. в гр. Видин се състоя официална церемония по откриване на строителен обект по проект № BG16M1OP002-1.016-0006-C03, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ Вижте още»

На 10.08.2023г., от 11:00ч. в гр. Видин, ще се състои официална церемония по откриване на строителен обект по проект № BG16M1OP002-1.016-0006-C03, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016, с бенефициент “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД, гр. Видин. Официалната церемония ще се Вижте още»

Проектът е на обща стойност 100 899 303,08 лева, от които: 64 246 981,30 лв. – Европейско финансиране 11 337 702, 58 лв. – Национално съфинансиране 8 501 069,69 лв. – Собствен принос на ВИК Перник и 16 813 549,51 лв. – Недопустими разходи Строителните дейности по проекта се реализират успешно и в предвидените срокове. Вижте още»

Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.     На 29 юни 2023 година от 10:00 часа в гр. Перник, се проведе официална церемония за стартиране на строителни дейности за обект „Реконструкция на водопроводна мрежа, разширение и реконструкция Вижте още»