Започват строителните дейности по  „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ – ГР. БАТАНОВЦИ“.

 

На 12.12. 2023 г. предстои откриване на Строителен обект, където строители, инвеститори и гости ще открият обект РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ – ГР. БАТАНОВЦИ“ по проект „Изграждане на ВИК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД гр. Перник.  Обектът има за цел подобрение на услугите, предоставяни от ВИК ООД гр. Перник за гражданите. 

 

Проектът се осъществява с финансова подкрепа на

Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

 

 

 

 

 

За автора - silviya

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.