Проектът се осъществява с финансова подкрепа на

Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от

Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

 

 

На 29 юни 2023 година от 10:00 часа в гр. Перник, се проведе официална церемония за стартиране на строителни дейности за обект „Реконструкция на водопроводна мрежа, разширение и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Перник  /обект 1 и обект 2/ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

В резултат на проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник”, гражданите от агломерация Перник ще получат по-високо качество на услугите, предоставяни от ВИК Перник. Инж. Борислав Иванов – управител на ВИК дружеството представи пред гостите значимостта на проекта и ползите за гражданите от агломерацията Перник и Радомир.

Присъстваха официални гости, представители на областната и общинска администрация, представители на медиите, на браншови организации и други.

Пожелания за успешно приключване на строителните  дейности  за РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА  отправиха Г-н Людмил Веселинов – областен управител на област Перник, Инж. Денислав Захариев – председател на Общински Съвет на община Перник,  Инж. Мирослав Стоицев – зам. Кмет на община Перник, Г-н Мартин Жлябинков – секретар на община Перник и Арх. Христина Чамбулева – главен архитект на община Перник

 

За автора - silviya

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.