Първите дни на есента се превърнаха в празненство за младежката общност и всички жители и гости на малките населени места. Проведоха се образователни работилници, свързани с изкуство, креативност, доброволчество, лидерство, работа в екип. Бе реализирана и първата част от младежката инициатива „Лидери без титла“, която цели провеждането на образователни активности с младежи от град Пловдив и региона. На обособени пространства в центъра на всеки от градовете бяха позиционирани шатри, на които посетителите можеха да се запознаят с дейностите както на Младежки център Пловдив, така и на различни местни организации. Всеки имаше възможността да представи своята идея за това какво иска да подобри в своето населено място или какво желае да се промени в положителна посока.

В блиц интервю по време на фестивалите участваха изявени личности в областта на спорта, образованието, изкуството, здравеопазването и социалното включване. Те споделиха своята мотивация и път към постигането на желания успех и реализация и бяха пример за младите хора, като допринесоха за създаването на различна визия за населеното място.

Всеки от фестивалите бе съпътстван с празнична програма, включваща спортни демонстрации, музикални изпълнения на местни групи, ансамбли и клубове. Фолклорен поздрав бе отправен и от групата по народни танци към „Младежки център Пловдив“.

През месец октомври младите хора отново ще имат възможността да се включат в образователните дейности на Младежкия център – този път като негови гости.

 

Младежките фестивали в региона се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

 

За автора - silviya

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.