ПРЕДСТОИ ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „По откриване на обект“ по проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник“ на частта  към услугата „Реконструкция на водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Радомир“.

 

Към тази услуга се присъединиха 17 876 човека от агломерации Перник и Радомир. Чрез изграждането на тласкателя и новата помпена станция свързаността достигна съответно 99,4% и 99,6% за двете агломерации. С цел постигане на съответствие с Директивата за отпадъчни води, се изградиха съоръжения за пречистване на азот и фосфор.

 

Място на церемонията: гр. Радомир, кръстовището на ул. Голобръдска и ул. Патриарх Евтимий

Дата:  11.12.2023 г. 

Начало: 11:00 ЧАСА

 

Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

 

За автора - silviya

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.