Строителните дейности по проекта се реализират успешно и в предвидените срокове.

На 29 юни 2023 година от 10:00 часа в гр. Перник, западно от кръстовище на ул. “Юрий Гагарин и ул. Младен Стоянов ще се проведе официална церемония за стартиране на строителни дейности за обект „Реконструкция на водопроводна мрежа, разширение и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Перник  /обект 1 и обект 2/ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА.

 Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

 

За автора - silviya

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.