„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД НАПРАВИ РЕШИТЕЛНИ СТЪПКИ КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР   „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД стартира изпълнението на инвестиционен проект за реконструкция на довеждащ водопровод от помпена станция „Сланотрън” до гр. Видин, както и реконструкция на част от Главен канализационен колектор II в гр. Видин. С реализацията Вижте още»