Проектът за „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД, гр. Видин предстои да бъде напълно завършен в началото на 2024 година. Основна задача в инвестиционното намерение на „ВиК – Видин” ЕООД бе избора на качествени материали за изпълнението на проекта. За двата подобекта – реконструкция на довеждащ Вижте още»