„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ ЕООД ИЗПЪЛНЯВА ПОЕТАПНО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД Общата стойност на проекта е в размер на 23 653 635,80 лв., от които 15 246 929,81 лв., са предоставени по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Вижте още»

  Пречиствателната станция в гр. Чирпан устойчиво подобрява екологичната среда в региона    На 04.03.2021 г. се проведе заключителната пресконференция на  Община Чирпан по проект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, по Договор за БФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз Вижте още»

ОБЩИНА ЧИРПАН ПОСТРОИ МОДЕРНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ  На 27.02.2021 г. Община Чирпан проведе официална церемония  по “Откриване на изградения обект” по проект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, по Договор за БФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни Вижте още»

На 14.01.2021 г. кметът на община „Марица“ Димитър Иванов ще открие с официална церемония новоизградената компостираща инсталация в с. Ясно поле, местност „Чарлъшки ливади“, изградена по проект: „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими Вижте още»

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ПО ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР     Продължава изпълнението по проекта на “Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД, гр. Видин, въпреки трудностите породени от епидемична обстановка обявена на територията на Републиката. По проекта ще бъде реконструиран довеждащ водопровод от помпена станция „Сланотрън“ до гр. Вижте още»

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД НАПРАВИ РЕШИТЕЛНИ СТЪПКИ КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР   „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД стартира изпълнението на инвестиционен проект за реконструкция на довеждащ водопровод от помпена станция „Сланотрън” до гр. Видин, както и реконструкция на част от Главен канализационен колектор II в гр. Видин. С реализацията Вижте още»

По повод Деня на ученическото самоуправление 9 май, Община Съединение и НУ”Любен Каравелов” ще отбележат деня с онлайн включване. Това ще се случи на 08.05.2020г от 09:00ч. Кмета на Общината Атанас Балкански ще бъде първият включен на живо да поздрави всички възпитаници на Началното училище, след което ще имат възможността да влизат виртуално и в Вижте още»

Patrik_MyHomeland

От 5-ти март в рубриката “Зелен свят” започваме излъчване на вълнуващата поредица филми “Моята нова родина”. Неин автор е холандецът Патрик Смитьойс, който преди години идва в България и решава да остане тук, запленен от природата на страната ни. Във филмите той засяга част от екологичните проблеми на района около Самоков и язовир “Искър”, както и Вижте още»

Дигиталните технологии в туризма бяха основния акцент на „Holliday & SPA EXPO”- 2020 Травъл ТВ се включи на 37-то издание на Ваканция и СПА Експо. Дигиталното развитие на туристическия бранш е акцент в международната туристическа борса тази година. В туристическото изложение участваха над 360 национални туристически организации, туристически фирми, общини, курортни комплекси, хотелиери, авиокомпании, софтуерни компании от Вижте още»

Премиера на новия ни филм „Полски Тръмбеш – Плетеница от цветни усмивки”      Из безкрайните хълмове на Мизия, сред килимите от слънчеви семена и криволичещи гънки на река Янтра, се намира малък и приветлив град, от който струи хармония и радост, където усмивките на вятъра срещат топлите прегръдки на земята, за да се слеят във Вижте още»