Една поредица създадена в рамките на проект “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация България”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013г.  Магията на България и нейните най – големи забележителности влизат във Вашия дом под формата на 52 кратки филма. Опознайте родината!