„Зелен свят“ е изцяло посветена на природата, животните и хората, които се грижат за тях, в малките запазени от времето кътчета в България. Изключителна благодарност на нашите партньори от  Българско дружество за защита на птиците и Зелени Балканикоито оказаха голямо съдействие при събирането на материали.

 birdlife_15332

Живот за Бургаските езера

Нека да отправим поглед към небето и да се замислим за бъдещето. Българско дружество за защита на птиците задава неудобни въпроси и предприема мерки за опазване на птиците в района на Бургас.

 egipetski-leshoiad-egyptian-vulture-neophron-percnopterus-2688_wwwBirdsPhotographerCom__Nikolay-Staykov

За да има египетски лешояди

Безсмъртен ли е египетският лешояд? Какви мерки трябва да се предприемат, за да се съхрани тази свещена птица? Кой полага усилия за опазването й? Отговорите на тези въпроси ще получите от Българското дружество за защита на птиците.

 e20c91a1b5urn-jpg-625-417-cc-dri-7y2wmrionea1u79oo00

На крилете на орела

Да проследиш полета на царския орел не е лека задача. Да имаш стратегия за опазването му още по – малко. Българско дружество за защита на птиците прави и двете.

 pic192_0

Казусът: Планински кеклик

Планинският кеклик  е птица от семейство Фазанови. Среща се и в България. В страната образува хибриди с тракийския кеклик (Alectorus chukar). Рядък вид е и е включен във второто издание на Червена книга на България. Нека проследим развитието и опазването му заедно с нашите приятели от Зелени Балкани.

12148309655041

Зелени Балкани – другата алтернатива

Зелени Балкани е водеща организация в областта на опазването на редки видове и местообитания в България. Организацията е основана през 1988 година и е най-старата природозащитна НПО в България. Чуйте техния разказ!

96688555.fYWnzQ4Q.Rdhalsadgs57Y6604_482

Надежда за червеногушата гъска

Червеногушата гъска е рядък изключително красив с цветното си оперение вид средно голяма птица от семейство Патицови. Световно застрашен от изчезване и защитен вид. Какви мерки се взимат у нас за опазването й?