НАБИРА СКОРОСТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ  „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД     ПРЕЗ 2023 ГОДИНА ЗАПОЧВА АКТИВНО СТРОИТЕЛСТВО ПО ПРОЕКТА   Ключовият инвестиционен проект за „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин  се реализира успешно. Проектът е на Вижте още»