Проектът за „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД, гр. Видин предстои да бъде напълно завършен в началото на 2024 година. Основна задача в инвестиционното намерение на „ВиК – Видин” ЕООД бе избора на качествени материали за изпълнението на проекта. За двата подобекта – реконструкция на довеждащ Вижте още»

С удовлетворение и радост бе открит обект по проект  “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник“ на частта  към услугата „Реконструкция на водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Радомир“.  Експлоатацията на обекта стартира с официална церемония на 11.12.2023 г На церемонията се изказаха Вижте още»

Започват строителните дейности по  „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ – ГР. БАТАНОВЦИ“.   На 12.12. 2023 г. предстои откриване на Строителен обект, където строители, инвеститори и гости ще открият обект РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ – ГР. БАТАНОВЦИ“ по проект „Изграждане на ВИК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД гр. Перник.  Обектът има Вижте още»

  ПРЕДСТОИ ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „По откриване на обект“ по проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник“ на частта  към услугата „Реконструкция на водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Радомир“.   Към тази услуга се присъединиха 17 876 човека от агломерации Перник Вижте още»

  Продължава изпълнението на проектът за „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД, гр. Видин. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016, чийто  бенефициент е “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД, гр. Вижте още»

Национален видеокаталог „Това е България“ е съчетание на красивото в природата, културата и историята на България, а също позитивното в българската душа и традиции. „Това е България“ е най-богатият видеокаталог, правен в България. Подходящ подарък както за нашите деца, за институции, които да представят богатството на България, така и за скъпи гости от чужбина, които Вижте още»

        За любителите на пътешествията и туризма от 29.11.2023 г. започват нови епизоди на рубриката „Пътешественици с камера“по телевизия Травъл ТВ.   За приятелите на пътешествията, България и непознатите кътчета по света, за авантюристите, туристите, пътешествениците по душа, пътуващите по работа, мечтаещите да пътувате много – всички Вие, които в красотата на Вижте още»

  Ключовият инвестиционен проект за „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД, гр. Видин,  се реализира успешно в последните месеци на територията на областта. Той се състои от изпълнението на два обекта с изключително голямо значение за Област Видин. ОБЕКТ 1 е „Частична реконструкция на канализационен колектор Вижте още»

Предстои премиерата на уникален филм за Черно море, какъвто не е правен никога до сега в България. Продукцията е снимана в периода 2022 – 2023 г. и представя за първи път в цялост подводния свят на българското Черноморие. Ще видите най-важните акценти от научното проучване и картиране на подводните ни богатства, с акцент върху местообитанията, Вижте още»

За 10-ти пореден път екипът събира млади хора от цялата страна, а този път са подготвили и едно по-специално провеждане – не един, а цели два уикенда, посветени на младежката работа и неформалното образование. Във всяко свое пролетно и есенно издание форматът има тематична насоченост, свързана с развиване на различни умения у младите хора. В юбилейното Вижте още»