Продължава реализирането на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД Продължава успешната работа по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД. “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД и Звеното за управление на проекта  работят усърдно съвместно с Вижте още»

Национален портал за пространствени данни (НППД) https://inspire.egov.bg Държавна агенция „Електронно управление“ пусна в експлоатация „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“, реализиран по проект № BG05SFOP001-1.002-0014 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът изпълнява мярка 5.27 „Национален портал за гео-пространствени данни (INSPIRE) от Пътната карта за Вижте още»

  “Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД, гр. ” реализира проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД Продължава успешната работа по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД. ВиК Видин проведе начална пресконференция по проект „Изграждане на Вижте още»

“Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД, гр. Видин реализира проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД На 17 септември 2021г., от 11:00 часа в лятната градина на ресторант „Нептун“, град Видин се проведе начална пресконференция по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от Вижте още»

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД“  започва изграждане на ВиК инфраструктура   На 17 септември 2021г., от 11:00 часа в ресторант „Нептун“, град Видин ще се проведе начална пресконференция във връзка с изпълнението на проект № BG16M1OP002-1.016-0006-C03 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД. Общата стойност на Вижте още»

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД“  ПРОДЪЛЖАВА ДА РАБОТИ ПО РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД“  „ВиК – Видин“ продължава работата си за подобряване на ВиК структурата, чрез изпълнението на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” Вижте още»

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД  УСПЕШНО ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ  „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД Успешно продължава работата на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, гр.Видин по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин. Срокът за Вижте още»

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ ЕООД ИЗПЪЛНЯВА ПОЕТАПНО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД Общата стойност на проекта е в размер на 23 653 635,80 лв., от които 15 246 929,81 лв., са предоставени по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Вижте още»

  Пречиствателната станция в гр. Чирпан устойчиво подобрява екологичната среда в региона    На 04.03.2021 г. се проведе заключителната пресконференция на  Община Чирпан по проект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, по Договор за БФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз Вижте още»

ОБЩИНА ЧИРПАН ПОСТРОИ МОДЕРНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ  На 27.02.2021 г. Община Чирпан проведе официална церемония  по “Откриване на изградения обект” по проект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, по Договор за БФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни Вижте още»