“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК ПРОДЪЛЖАВА УСПЕШНО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ДРУЖЕСТВОТО ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014- 2020, № ОТ ИСУН BG16M1OP002-1.016-0004-C03 ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ Вижте още»