Проект „Изграждане на ВИК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД гр. Перник се изпълнява успешно Строителните дейности по проекта се реализират успешно и в предвидените срокове. На 29 юни 2023 година от 11:00 часа в гр. Перник, западно от кръстовище на ул. “Юрий Гагарин и ул. Младен Стоянов ще се проведе Вижте още»

Строителните дейности по проекта се реализират успешно и в предвидените срокове. На 29 юни 2023 година от 10:00 часа в гр. Перник, западно от кръстовище на ул. “Юрий Гагарин и ул. Младен Стоянов ще се проведе официална церемония за стартиране на строителни дейности за обект „Реконструкция на водопроводна мрежа, разширение и реконструкция на канализационна мрежа Вижте още»