Ключовият инвестиционен проект за „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД, гр. Видин,  се реализира успешно в последните месеци на територията на областта. Той се състои от изпълнението на два обекта с изключително голямо значение за Област Видин. ОБЕКТ 1 е „Частична реконструкция на канализационен колектор Вижте още»