С удовлетворение и радост бе открит обект по проект  “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник“ на частта  към услугата „Реконструкция на водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Радомир“.  Експлоатацията на обекта стартира с официална церемония на 11.12.2023 г На церемонията се изказаха Вижте още»

Започват строителните дейности по  „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ – ГР. БАТАНОВЦИ“.   На 12.12. 2023 г. предстои откриване на Строителен обект, където строители, инвеститори и гости ще открият обект РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ – ГР. БАТАНОВЦИ“ по проект „Изграждане на ВИК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД гр. Перник.  Обектът има Вижте още»

  ПРЕДСТОИ ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „По откриване на обект“ по проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник“ на частта  към услугата „Реконструкция на водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Радомир“.   Към тази услуга се присъединиха 17 876 човека от агломерации Перник Вижте още»