На 25 юни ( вторник) от 13.30 часа в Община Велинград ще се проведе начална пресконференция, а от 14.30 ч. ще се проведе официална церемония “Първа копка” по Проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград“ по Договор № BG16RFOP001-1.037-0005-C01 от 28.03.2018 г., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Основната цел на проекта е осигуряване на топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в жилищния сектор на територията на град Велинград чрез внедряването на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. Срокът за изпълнение на проекта е до 28.09.2020 г.

 

Тази публикация е направена в рамките на Проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград“ по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.037-0005-C01.

 

За автора - Пресиана Бонева

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.