ВИК ПЕРНИК Е БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК
ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК”

Стойността на проекта е 100 899 303.08 лв.
Собственото финансиране е в размер на 25 314 619.20 лв., а безвъзмездната финансова помощ
е в размер на 75 584 683,88 лв.

На 07.07.2022 г. от 11:00 часа в град Радомир ще се проведе Първа копка по проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник” за Обособена позиция №2 „Реконструкция на водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Радомир /без кв. Върба/.

По проекта са планирани следните дейности за изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктурата:

 • Агломерация Перник
 • Реконструкция и изграждане на довеждащи водопроводи – 14,3 km
 • Рехабилитация на 1 бр. ПС;
 • Изграждане на 3 бр. нови водоеми;
 • Рехабилитация и изграждане на канализационна мрежа – 29, 870 km и 1 816 бр. СКО;
 • Реконструкция на ПСОВ Батановци
 • Агломерация Радомир:
 • Транзитен водопровод за ниска зона – 2,2 km;
 • Изграждане на разпределителна мрежа – 9,96 km и 624 бр. СВО;
 • Рехабилитация и изграждане на канализационна мрежа – 6,77 km и 411 бр. СКО;
 • Изграждане на КПС1 кв. „Върба“ и КПС2 гр. Радомир;
 • Изграждане на тласкател от КПС1, кв. „Върба“ до КПС2 гр.Радомир;
 • Изграждане на тласкател от КПС2 до ПСОВ Батановци.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 54 МЕСЕЦА.

ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014 – 2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

За автора - Росен

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.