Проектът е на обща стойност 100 899 303,08 лева, от които:

  • 64 246 981,30 лв. – Европейско финансиране
  • 11 337 702, 58 лв. – Национално съфинансиране
  • 8 501 069,69 лв. – Собствен принос на ВИК Перник и
  • 16 813 549,51 лв. – Недопустими разходи

Строителните дейности по проекта се реализират успешно и в предвидените срокове.

 

На 29 юни 2023 година в гр. Перник, се проведе официална церемония за стартиране на строителни дейности за „Реконструкция на канализационна мрежа на гр. Перник. В резултат на разширението и реконструкцията на канализационна мрежа на гр. Перник  гражданите от агломерация Перник ще получат по-високо качество на услугите, предоставяни от ВИК Перник.

Инж. Борислав Иванов презентира проекта пред присъстващите гости, а инж. Иван Горнишки разказа за ползите от предстоящата реконструкция на канализационна мрежа на гр. Перник.

 

Официални гости на церемонията бяха областният управител на област Перник Людмил Веселинов, Председателят на Общинския Съвет на община Перник Г-н Денислав Захариев, зам. Кметът на община Перник Г-н Мирослав Стоицев, секретарят на община Перник Г-н Мартин Жлябинков и Главният архитект на община Перник Арх. Христина Чамбулева.

 

На събитието присъстваха медии, представители на браншови организации, граждани и изпълнители на строителните дейности от Каротрейд ООД /изпълнител на дейността/

 

Гостите, присъствали на церемонията пожелаха  успешен старт и успешно приключване на проекта.

За автора - silviya

Няма коментари

Съжаляваме, коментарите са спряни за тази публикация.